Hack TV

Čo získaš aktiváciou hacku? Získaš prístup cez konzolu (telnet, ssh, ftp, mount) a môžeš do TV pridať zopár upravených programov a hier. Taktiež môžeš do TV dostať rôzne iné Linuxové aplikácie, ale na to treba už dosť vysoké skúsenosti s Linuxom, príp. mať dobrý návod step-by-ste (krok za krokom) :)
Upozorňujem, že HACK TV pre FW od verzie 3006 a vyššej je možný zatiaľ len cez Hotelový Mód, ktorý popisujem nižšie.

Existujú tri spôsoby ako urobiť Hack TV. Prvý spôsob je zdĺhavejší a komplikovanejší. Nebudem ho tu rozpisovať, len nižšie uvádzam pár informácií. Druhý spôsob je jednoduchší a ten ti rozpíšem podrobnejšie nižšie. Tretí spôsob cez Hotelový mód je zatiaľ najspoľahlivejší a popisujem ho nižšie.

Prvý spôsob hacku pomocou widgetu použitím Linuxu
Pôvodnú verziu od užívateľa lacib nájdeš tu. Je však dosť zložitá pre užívateľov, ktorí nemajú skúsenosti s linuxom. Preto odporúčam jednoduchší postup, ktorí sme objavili neskôr, viď druhý spôsob nižšie.
Taktiež dosť komplikovaný postup pre hack TV zo stránky SamyGO a taktiež aj tento SamyGO návod.

Druhý spôsob hacku pomocou widgetu a ftp vo Windows
1. Najskôr si stiahni balíček všetkých potrebných súborov (upozorňujem, že Nod32 v.4 mi oznámil, že súbor widget.zip je infiltrovaný Win32/RiskWare.WebServer.SmallHTTP.305 a nedovolí mi ho ani stiahnuť, ale Avast nič nenamieta a kľudne ho stiahnem a otvorím);
2. Taktiež si stiahni program Notepad++ na editáciu súborov, pretože štandardný Notepad/Poznámkový blok vo Windowse nedokáže zachovať unixový formát. Program Notepad++ nainštaluj;
3. Stiahni si aj firmvér T-VALDEUC_1008.3.zip;
4. Rozbaľ (extrahuj) hack-balicek.zip;
5. Edituj v Notepad++ súbor widgetlist.xml, ktorý nájdeš v práve rozbalenom priečinku: Hack-balicek\widget\www\widgetlist.xml - viď. obrázok č.01;
6. Prepíš pôvodnú IP adresu 192.168.1.209 na IP adresu tvojho PC - viď. obrázok č.02;
7. Ulož práve zmenený súbor; 
8. Spusti internetový prehliadač (Firefox/Internet Explorer/Opera a pod.) a zadaj do riadku pre www adresu nasledovné: http://localhost/ a ak sa ti zobrazí nejaká stránka, ako napr. mne stránka Internetového Informačného Systému 7 viď. obrázok č.03, tak musíš zastaviť web server, ktorý máš nainštalovaný v tvojom PC. Štandardne žiaden web server nebýva nainštalovaný vo Windowse. Po správnosti sa nemá zobraziť žiadna stránka, ale niečo ako: "Stránku sa nepodarilo zobraziť";
9. V adresári Hack-balicek\widget spusti súbor "http.exe", čím spustíš dočasný webový server;
10. Znova napíš v internetovom prehliadači "http://localhost/" a mal by sa ti zobraziť tento oznam: "Web server works. Now enter develop mode and install widget to your TV." To je správne;
11. V TV vytvor užívateľa develop a nainštaluj nový widget do TV týmto postupom:
- musíš si vytvoriť užívateľský účet s menom "develop" v Internet@TV / Nastavenia / Pr.ID k Internet@TV / Vytvoriť / zadáš "develop" a potvrdíš OK (nie je potrebné pripájať žiadne účty ako Youtube, Facebook a pod.);
- vypni a zapni TV;
- prihlásiš sa ako "develop" cez Internet@TV Prihlásiť (červené tlačidlo A);
- po prihlásení musíš nastaviť IP adresu cez Internet@TV / Nastavenia / Rozvoj / Nastavuje sa IP servera /, kde zadáš IP adresu tvojho PC;
- potom vykonaj stiahnutie aplikácie/widgetu zo servera tvojho PC, ktorý si nastavil v kroku vyššie, t.j. prejdi na "Synchronizácia používateľskej aplikácie" a nechaj TV prevziať nový widget, viď. obrázok č.04 a 05;
- novo stiahnutý widget sa objaví v galérii widgetov;
- v prípade problémov, t.j. že TV nemôže stiahnuť widget z tvojho PC, skús vypnúť Bránu Firewall v tvojom PC;
12. V TV nájdi novo stiahnutý widget "Hack your TV" (ktorý nemá žiadnu ikonku) a spusti ho;
13. V spustenom widgete (ktorý je prerábka nejakých NEWS) zvoľ "Hack your TV", viď. obrázok č.06;

Tento návod pokračuje ďalej, pretože pôvodne to bol návod na zmenu modelu TV (
viď. zmena modelu TV nižšie). Po krok č.13 je toto návod na Hack TV cez widget. Od kroku 14. je to návod na spojazdnenie ftp v TV a od bodu 21. je to návod na zmenu modelu TV. Upozorňujem, že model TV sa dá prepnúť oveľa jednoduchšie pomocou rozšíreného Hotelového menu, čo je podobný postup ako aktivácia PVR (návod vyššie).

Tretí spôsob hacku cez Hotel mode
1. Potrebuješ prázdny USB kľúč väčší ako 1GB naformátovaný na FAT32;
2. Pripoj tento USB kľúč do TV;
3. Exportuj naladené kanály z TV na USB kľúč cez Menu / Kanál / Presun zoznamu kanálov / Exportovať do USB , viď. obrázok 01-export_zoznamu_kanalov;
4. Aktivuj Hotel mode stlačením tlačidiel na DO: Mute 1 1 9 OK ;
5. Zapni hotelový mód tým, že prvý riadok "HOTEL MODE" potvrdíš tlačidlom OK (Enter) a stlačením šípky vľavo ho prepneš na "ON", viď. obrázok 02-hotel_mode;
6. Exportuj nastavenia z TV na USB kľúč potvrdením možnosti "Clone TV to USB, viď. obrázok 02-hotel_mode;
7. Po skopírovaní súborov na USB kľúč prepni Hotel mode na "OFF" a vypni TV;
8. Odpoj USB kľúč z TV a pripoj ho do PC. Skontroluj si či máš na USB kľúči súbory, ktoré sú na obrázku 03-cloneTVtoUSB_subory. Skopíruj si niekam do PC tieto súbory z USB kľúča, pretože ich budeš neskôr potrebovať a USB kľúč bude v nasledujúcich krokoch zmazaný;
9. Stiahni tento archív a niekam ho rozbaľ/extrahuj;
10. Vytvor USB pomocou programu Win32 Disk Imager, ktorý sa nachádza v práve rozbalenom adresáry:
- spusti Win32DiskImager.exe, viď. obr. 04-Win32DiskImager-spustit;
- klikni na modrú ikonku zložky, viď. obr. 05-Win32DiskImager-otvorit;
- zvoľ súbor "network_opt_18.02.2011_sda2.img" a klikni na Otvoriť/Uložiť, viď. obr. 06-Win32DiskImager-vybrat_subor;
- následne klikni na "Write", čím sa vytvorí špeciálny USB kľúč;
- po vytvorení USB kľúča budeš mať na ňom 2 (alebo 3) partície a iba prvá z nich bude viditeľná vo Windowse;
11. Na viditeľnú partíciu USB kľúča skopíruj súbor so zálohovanými kanálmi, čo je v mojom prípade súbor:channel_list_LE40C670_1001.scm ;
12. Premenuj príponu tohto súboru na príponu s názvom "zip", takže nový názov súboru bude nasledovný:channel_list_LE40C670_1001.scm.zip ;
13. Otvor tento súbor/archív a pridaj do jeho obsahu adresár/priečinok s názvom: usb_mount , viď. obrázok 07-vytvorit_adresar a obrázok 08-adresar_usb_mount;
14. Vojdi do tohto adresára usb_mount a vytvor v ňom prázdny súbor s názvom: 1.txt, viď. obrázok 09-vytvorit_subor a obr. 10-vytvoreny_subor. Takže na USB kľúči v archíve súboru channel_list_LE40C670_1001.scm.zip by si mal vidieť súbory ako sú zobrazené na obr. 11-usb_mount&1.txt ;
15. Premenuj späť súbor na: channel_list_LE40C670_1001.scm ;
16. Teraz potrebuješ súbory, ktoré si kopíroval v Hotelovom móde cez možnosť "Copy TV to USB" a ktoré si si odložil/skopíroval niekam do PC. Vojdi do adresára T-VALDEUC\Clone, označ všetky súbory v tomto adresári a skopíruj ich na USB kľúč do adresára HotelMode, viď. obr. 12-adresar_hotel_mode;
17. Pripoj tento USB kľúč do TV a vykonaj import naladených kanálov zo zálohy z USB kľúča Menu / Kanál / Presun zoznamu kanálov / Importovať z USB. Tento krok musí prejsť bez chyby;
18. Opäť aktivuj Hotelový mód stlačením tlačidiel na DO: Mute 1 9 9 OK ;
19. Zapni hotelový mód tým, že prvý riadok "HOTEL MODE" potvrdíš tlačidlom OK (Enter) a stlačením šípky vľavo ho prepneš na "ON", viď. obrázok 02-hotel_mode;
20. Importuj nastavenia z USB kľúča do TV potvrdením možnosti "Clone USB to TV;
21. Po skopírovaní stlač OK a TV sa pár krát reštartuje. Zobrazí sa aj čierna obrazovka a vtedy určite nič nerob a hlavne nevypínaj TV z el. siete a neodpájaj USB kľúč z TV ! Len čakaj.
22. Čakaj cca 3 min. a potom sa skús pripojiť cez telnet k TV, napr. pomocou Putty (postup pripojenia popisujem v návodoch vyššie);
23. Po úspešnom pripojení sa k TV cez telnet zadaj príkaz: reboot , čím sa TV reštartuje;
24. Ak sa k TV pripojíš aj po reštarte, tak si úspešne hackol TV a máš funkčný telnet;
25. Pre istotu zadaj ešte tento príkaz: cp $OPT_DIR/usr/restore/start.sh /mtd_rwarea/start.sh ;
26. Deaktivuj Hotel mode prepnutím na OFF.
27. Hotovo.

01-export_zoznamu_kanalov
 
bwd  Skupina obrázkov 1/2  fwd
01-export_zoznamu_kanalov
02-hotel_mode
03-cloneTVtoUSB_subory
04-Win32DiskImager-spustit
05-Win32DiskImager-otvorit
06-Win32DiskImager-vybrat_subor
07-vytvorit_adresar
08-adresar_usb_mount
09-vytvorit_subor
10-vytvoreny_subor
 

 

Pôvodný návod nájdeš na stránkach SamyGo.

autor:JUCE

 

Diskusná téma: Hack TV

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok