test

19.03.2011 23:42

 1) Je potrebné, aby bol televízor pripojený k internetu 

2) Choďte  Internet @ TV a dostane nové číslo pod názvom "develop" (Internet @ TV -> Nastavenia -> Prihlásiť ID Internet @ TV -> Vytvoriť). pin -  
3) Prejdite na Internet @ TV (červené tlačidlo), v rámci tejto novej ID
4) Prejsť na Internet @ TV -> Nastavenia - zobrazí "Vytvoriť"
5) V tejto časti ísť v "Nastavenie IP adresy servera a vystaviť VAŠU!!! IP, ktorý vam vydal miniwebserver
6) Tamtiež spustite "Synchronizácia užívateľských aplikácií"
(Ak chcete nainštalovať aplikáciu NetPlayerB)